Screenshot Inspiračního fóra

Střední Evropa a sprosté slovo feminismus

Episode Summary

Speciál k epizodě "Fawzia Koofi: V pokoji s nepřítelem" přináší záznam diskuze "Střední Evropa a sprosté slovo feminismus," během které panelistky diskutovaly o postavení žen ve společnosti, o strukturálních problémech, osobních zkušenostech se sexismem, a také o cestách, které můžou vést k emancipaci.

Episode Notes


Hosté:
Karolína Koubová, primátorka města Jihlavy. Vystudovala divadelní manažerství na brněnské JAMU. Připravila producentský záměr pro divadlo DIOD. V roce 2011 stála u jeho otevření a věnovala se i jeho dalšímu rozvoji. V komunálních volbách v roce 2014 úspěšně vedla uskupení Fórum Jihlava, stala se městskou radní a od roku 2018 je primátorkou Jihlavy. 

Zuzana Kříčková, sociální pracovnice v komunitním centru pro ženy a trans lidi. V patnácti letech začala experimentovat s drogami, aby tak utíkala před rodinnými hádkami. Dvacet let se pohybovala mezi ulicí, léčebnou a rodinou. Svou drogovou závislost proměnila ve workoholismus. Nyní mimo jiné pracuje pro Sananim, kde pomáhá lidem v pasti drogových závislostí, spolupracuje na projektu Živá knihovna a je členkou akční skupiny ASLIDO řešící obtížnou situaci lidí bez domova.

Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu České republiky. Patnáct let advokátkou, poté čtyři roky soudkyní Nejvyššího správního soudu a už více než šest let působí na své současné pozici. Svou činnost na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity zaměřuje na problematiku základních práv a svobod. V poslední době se vedle své soudcovské a pedagogické práce věnuje i vztahům práva a genderu.

Magda Vašáryová, slovenská diplomatka, bývalá politička a bývalá herečka. Po sametové revoluci byla velvyslankyní v Rakousku a v Polsku. Založila a vede nevládní organizaci Via Cultura a think-tank Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP), jenž se zabývá kulturní politikou a kritickým myšlením v kulturní oblasti. Je předsedkyní Živeny – spolku slovenských žien.

Moderátorka:
Kateřina Smejkalová, výzkumná pracovnice pro pražské zastoupení Friedrich Ebert Stiftung. Věnuje se tématu práce, společenským dopadům technologií, genderovým otázkám a komentuje aktuální dění v Německu. Vedle publicistiky působí také jako externí poradkyně ministryně práce a sociálních věcí pro otázky digitalizace práce.