Screenshot Inspiračního fóra

Srećko Horvat: Žádný antropocén, žádné blbé avokádo

Episode Summary

Prognózy nedaleké budoucnosti často mluví o zásadní proměně světa, jak ho známe. Předvídají nejen stoupající hladiny oceánů, masovou migraci lidí a nárůst konfliktů, ale také technologický vývoj, který povede k proměně ekonomických struktur. S řadou z těchto problémů se však naše společnost potýká už nyní. Chorvatský filozof Srećko Horvat vidí jako společného původce řady z nich kapitalismus, který stojí na vytěžování hodnot, přírodních zdrojů a lidského kapitálu. Je přesvědčený o tom, že pro přežití lidstva je nutná nejen radikální proměna systému, ale také proměna našeho chování. Proto své úvahy kombinuje s občanským a politickým aktivismem. V rámci politického hnutí DiEM25 prosazuje demokratizaci Evropské unie a ekologickou agendu.

Episode Notes

Host: Srećko Horvat je chorvatský filozof a politický aktivista. Je autorem více než desítky knih, jež byly přeloženy do více než patnácti jazyků. Mezi jeho nejnovější tvorbu patří Poetry from the Future (Poezie z budoucnosti), Radicality of Love (Radikalita lásky) a What Does Europe Want? (Co Evropa chce?). Jeho články vycházejí ve světových médiích, například v New York Times, na Guardianu či Al-Džazíra. Spoluzakládal hnutí DiEM25, celoevropské mezinárodní hnutí demokratů.