Screenshot Inspiračního fóra

Sophie Howe: Velvyslankyně budoucnosti

Episode Summary

Krátkodobé volební cykly vedou k orientaci na rychlé výsledky a tedy na krátkodobá řešení. Velšané se rozhodli, že jejich politici musí při vládnutí brát ohled na dlouhodobé dopady svých rozhodnutí. Proto vznikla dlouhodobá vize, která má budoucím generacím zajistit důstojné podmínky k životu. Jejím cílem není nekonečný ekonomický růst, ale celkové fungování společenského a ekonomického systému, který zohledňuje zdraví obyvatel, životní prostředí i soudržnost komunit.

Episode Notes

Host: Sophie Howe byla v roce 2016 jmenována do funkce komisařky budoucích generací ve Walesu a stala se tak první zákonnou reprezentantkou nenarozených generací. Práce jejího úřadu spočívá v podpoře veřejných iniciativ, v uskutečňování politických kroků prospěšných příštím generacím a ve všestranné péči o jejich zájmy. Zároveň posuzuje vládní projekty z dlouhodobé perspektivy a intervenuje v případech, v nichž by krátkodobý užitek mohl způsobovat dlouhodobé ztráty.

Bonusy k podcastu: